The Orient-Institut Istanbul Page has moved, you will be automatically redirected immediately. If your browser doesn't support redirection, please click the following link www.oidmg.org/istanbul/index_tr.html

Orient Enstitüsü, İstanbul

Orient Enstitüsü, İstanbul, Lübnan iç savaşının son dönemleri sırasında, Alman Şarkiyat Cemiyeti’nin Beyrut Orient Enstitüsü tarafından bir kaçış noktası olarak oluşturulmuştur. Enstitü o zaman olduğu gibi, bugün de Beyrut’daki enstitüyle bağlantılıdır.

Orient Enstitüsü, İstanbul‘un ilgi alanını, Osmanlı tarihi araştımaları da dahil olmak üzere, Türkoloji, İran dili, edebiyatı ve tarihi, Orta Doğu Hıristiyan toplumları dili ve tarihi ve İslamoloji disiplinlerinin tarihsel, güncel ve sosyal bilimsel açılardan araştırılması oluşturur.

Enstitünün çalışma sahası içinde şunlar yer alır:

Orient-Institut Istanbul bilimsel bir danışma kurulu tarafından desteklenmektedir.