Araştırma

DGIA vakfına bağlı olan Orient-Institut Istanbul, Türkoloji, Osmanlı Tarihi, Orta Asya Çalışmaları, İslam Çalışmaları, İran Çalışmaları, benzer bölgesel çalışmalar ve sosyal bilim alanlarında tarihi ve güncel araştırmalar yürütme görevini üstlenmiştir.


Yazılı kaynaklar, bölgede rol oynayan aktörler ve gelişmeler ile bilimsel olarak  uğraşmak tüm bu çalışmaların ortak temelini teşkil eder. Bahsedilen alanlardaki disipliner yönelimlerin ve bilişsel ilgi alanlarının çokluğu, bölgede çok çeşitli bağlantı noktaları kurmayı sağlar ve bunlar, araştırma enstitüsü açısından önemli bir temel oluşturur.


Şu an yürütülen çalışmalardaki tarihsel ve güncel yönelimlerin oluşturduğu akademik profilimizi ve araştırma kadromuzu, nitelikli araştırmacıların işe alımıyla oluşturuyoruz.


An itibarı ile tarih (Osmanlı’nın erken dönemlerinde Anadolu, Geç Osmanlı Döneminde Haklar ve Azınlıklar), linguistik (Türkiye ve  Türk Dünyası) ve Türkiye’ye göç konuları ön plandadır.


Enstitü,  İstanbul’da, Türkiye içi ve uluslarası çalışmalarda dinamik ve değerli bir akademik çevre oluştururken, İstanbul’daki ve bölgedeki akademik kurum ve kişilerle bağlantıyı ve iş birliğini güvence altına alır.


Kişiler araştırmaların ve akademik çalışmaların sürdürülmesinin desteklenmesinin yanısıra, enstitü araştırma gruplarının oluşturulması ve ve disiplinlerarası araştırma ilişkilerinin kurulmasına gerektiğinde üçüncü şahısların aracılığı ile yardımcı olur. 
Atölye çalışmaları, toplantı ve konferanslar çalışmaların sonucu olarak ortaya konur ve henüz bağlantı kurmamış olan akademisyenlerin ve kuruluşların iletişimi ve işbirliğine hizmet etmiş olur.


Stajyerler, bursiyerler ve bölgeden süreli olarak işe alınan akademisyenler, doktora sonrası çalışanları ve sosyal bilimciler, enstitünün uluslarası karakterini korurken akademik gelişimi destekler. 

Hafta içi akşamları düzenli olarak gerçekleştirilen sunumlarla, enstitü dışarıya açık bir akademik ortam oluşturma özelliğini sürdürür.