Kütüphane Müdürü

Dr. Astrid Menz

<<Back

Astrid Menz yüksek lisans (1991) ve doktora (1998) derecelerini Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi, Türkçe’ye dilsel olarak oldukça yakın olan ve temelde Moldova Cumhuriyeti’nde konuşulan Gagavuzca’daki dil ilişkisi fenomeni üzerinedir.
1993 – 1999 yılları arasında araştırma ve öğretim görevlisi olarak Johannes Gutenberg Üniversitesi - the Seminar für Orientkunde’de çalışan Dr. Menz,  1999’dan 2004’e kadar Alman Şark Cemiyeti’ne (DMG) bağlı olan Istanbul-Orient Institute’te araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2005 ve 2006 yıllarında Upsala Üniversitesi Dilbilimi ve Filoloji Departmanı’nda Türkoloji professörü vekaleten öğretim görevlisi olarak akademik hayatına devam etmiştir. 2008 yazına deki İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Dr. Menz, 2006 Ekim’den bu yana Orient-Institut Istanbul’un kütüphanesinden sorumludur.


Publications
Gagausische Syntax : Eine Studie zum kontaktinduzierten Sprachwandel. [The syntax of Gagauz: A study of contact-induced language change] (Turcologica 41) Wiesbaden: Harrassowitz. 1999.


Menz, Astrid & Schroeder, Christoph (eds.): Türkiye’de Dil Tartışmaları. Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2006.


with Marek Stachowski: Yakut. In: Lars Johanson, & Éva Csató, (eds.) 1998: The Turkic languages. London: Routledge. 417-433.


On some features of Rumelian Turkish dialects. In: A. Sumru Özsoy & Eser E. Taylan (eds.) 2000: Türkçe’nin ağızları çalıştayı bildirileri. İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 99-106.


Indirectivity in Gagauz. In: Lars Johanson & Bo Utas (eds.) 2000: Evidentials: Turkic, Iranian and neighbouring languages. (Empirical Approaches to Language Typology 24) Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 103-114.


Analytic modal constructions in Gagauz. In: Aslı Göksel & Celia Kerslake (eds.) 2000: Proceedings of the IXth International Conference on Turkish Linguistics, held 12-14 August 1998 in Oxford. (Turcologica 46) Wiesbaden : Harrassowitz. 151-158.


Gagauzca’da Alıntı Sözcükler. [Loanwords in Gagauz] In: Nurettin Demir & Emine Yılmaz (yay. haz.) 2001: Uluslararası sözlükbilim sempozyumu bildirileri, 20-23 Mayıs 1999, Gazimağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi: Gazimağusa. 91-99.


Gagauz right-branching propositions introduced by the element ani. Turkic Languages 5/2001. 234-244.


“Pour apprendre une langue avec methode, il faut commencer par étudier les termes de la grammaire”: Eine türkische Grammatik aus dem Jahre 1730. In: Nurettin Demir & Fikret Turan (eds.) 2002: Scholarly depths and thought. A Festschrift for Lars Johanson. Ankara : Grafiker. 295-306.


The dialects of Erzurum: some remarks on adverb clauses. Turkic Languages 6/2002. 199-214.


Slav dillerinin Gagauzcaya etkisi. [The influence of Slavic languages on Gagauz] Bilig 24/2003. 23-44.


Endangered Turkic Languages: The case of Gagauz. In: Mark Janse & Sijmen Tol (eds.) 2003: Language death and language maintenance : theoretical, practical and descriptive approaches. Amsterdam : Benjamins. (Current issues in linguistic theory ; 240). 143-155.


with Irina Nevskaja: The static Dative as a South Siberian areal feature. In: A. Sumru Özsoy et al. (eds.) 2003: Studies in Turkish Linguistics. Proceedings of the Tenth International Conference in Turkish Linguistics , August 16-18, 2000, Boğaziçi University İstanbul. Boğaziçi University Press: İstanbul. 373-384.


Türkiye Türkçenin ağızlarında örnekseme (yakıştırma) yoluyla oluşan biçimbirimsel özellikler. In: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. 20-26 Eylül 2004. Ankara, Türk Dil Kurumu. 2113-2118.


On complex sentences in Gagauz. In: Boeschoten, Hendrik & Johanson, Lars (eds.) 2006: Turkic languages in contact. (Turcologica 61) Wiesbaden: Harrassowitz. 139-151.


The Gagauz. In: Çağatay, Ergun & Kuban, Doğan (eds.) 2006: The Turkish-speaking people: 2000 years of art and culture from Inner Asia to the Balkans. Munich: Prestel. 371-383.


Kılavuzlarda ve kullanımda Türkçe imla. [Theory and practice of Turkish orthography] In: Menz, Astrid & Schroeder, Christoph (eds.) 2006: Türkiye’de Dil Tartışmaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 41-71.


The Gagauz between Christianity and Turkishness. In: Kıral, Filiz et al. (eds.) 2007 : Cultural changes in the Turkic speaking world. (Istanbuler Texte und Studien 7). Würzburg: Ergon. 123-130.


with Christoph Schroeder: Türkçenin Yazımına Yeni Bir Yaklaşım: Sesbilimsellik Mitinin Sorgulanması. In: Yeşim Aksan & Mustafa Aksan (haz.): 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Mersin: Mersin Üniversitesi. 2008. 1–9.


Conditional clauses in the dialects of Erzurum. In: Éva Á. Csató et al. (eds.) Turcolo­gical letters to Bernt Brendemoen. Oslo: Novus Press. 2009. 173–190.

Mood in Turkish. In: Björn Rothstein & Rolf Thieroff (eds.) Mood systems in the languages of Europe. forthcoming. The conditional in South Siberian Turkic. In: Erdal, Marcel; Menz, Astrid & Nevskaja, Irina (eds.): Proceedings of the Symposium on ‘Historical, Areal and Typological Aspects of South Siberian Turkic’. forthcoming.
The conditional in South Siberian Turkic. In: Erdal, Marcel; Menz, Astrid & Nevskaja, Irina (eds.): Proceedings of the Symposium on ‘Historical, Areal and Typological Aspects of South Siberian Turkic’. forthcoming.
Klusile und Affrikaten im Anlaut armenischer Golbalkopien in den Dialektmaterialien von Erzurum. In: Boeschoten, Hendrik & Rentzsch, Julian (eds.): Festschrift Johanson. forthcoming.
Erzurum Ağızlarında Ermenice Ödünç Sözcükler [Armenian loanwords in the dialects of Erzurum]. Türk Dilleri Araştımaları. forthcoming.
Turkic Languages of Europe. In: Fields of Linguistics : European Languages. forthcoming.
with Filiz Kıral: İran-Azeri Türkçesinde ve Gagavuzcada Dil İlişkisinden Kaynaklanan Yapısal Benzerlikler [Language-contact induced structural similarities between Azeri of Iran and Gagauz]. To appear in: Proceedings of the 22. National Linguistics Conference, held 8-9 May 2008 in Van, Turkey.